Recreanten

Recreanten zwemmen

Bij Zwem en Waterpoloclub Aqualeon wordt door een drietal groepen recreatief gezwommen.

Jeugd recreanten, van 6 tot 18 jaar
Midi recreanten, van 18 tot ongeveer 50 jaar
Senior recreanten, van 50 tot … jaar
Er worden regelmatig wedstrijden georganiseerd op recreatief niveau, je kan dan mooi zien of je steeds sneller gaat zwemmen.

 

Jeugd recreanten

Jongens en meisjes in het bezit van minimaal een A-diploma, kunnen bij ons hun aangeleerde zwemslagen verder ontwikkelen zodat ze daar meer vaardigheid in krijgen. Door bv. de ademhaling en uithoudingsvermogen te verbeteren. En ook aan duiken wordt veel aandacht geschonken. We mogen geen diploma’s afnemen maar we trainen weI zodat ze via de gemeente andere diploma’s kunnen behalen.
Verder zal ook aan vaardigheid met een bal en andere technieken aandacht gegeven worden. Op de zaterdag is er van 14.00 tot 14.15 uur speciaal een moment om de beginselen van waterpolo aan te leren. De leden van de jeugd groepen mogen daar gratis aan deelnemen.

Elk jaar houden we ook nog het clubkampioenschap.
Bij al deze activiteiten ontvangt ieder een brief. Met de dag, tijd en waar het gehouden wordt.

Mocht uw dochter of zoon lichamelijke klachten hebben bv. slecht horen (of buisjes), astma of bewegingsproblemen, geef dat even door aan de trainer, dan kan deze hier toezicht en rekening mee houden.

Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën, dan kunt u altijd bij ons terecht.

Aqualéon doet mee met de swimkick wedstrijden. Dit zijn officiële wedstrijden en staan vast bij de KNZB. Inmiddels zijn er 4 swimkick wedstrijden per zwemseizoen, deze zijn bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar en is om te proeven wat wedstrijd zwemmen is. Deze wedstrijden worden georganiseerd door de deelnemende verenigingen.

Tevens mogen ze mee doen met wedstrijden die we samen met andere verenigingen organiseren. Dit is vrijblijvend.
Aan die wedstrijden kan iedereen vanaf zes jaar meedoen. We organiseren gemiddeld vier wedstrijden per jaar.
Voor al deze wedstrijden ontvangt de zwemmer aan het begin van het zwemseizoen een inschrijfformulier/uitnodiging, waarin hij/zij kan aangeven welke wedstrijden hij/zij mee zou willen zwemmen. Als men zich daarvoor opgegeven heeft ontvangt men circa twee weken voor de wedstrijd een brief met de dag en tijden van vertrek.
Na afloop ontvangt iedere deelnemer een oorkonde bij de eerst volgende training en bij verbetering van de tijd een sticker voor in het record boek..
Deze wedstrijden worden georganiseerd door Anjo van Kraaij, José van Lent en Nicole Jacobs. Zie pagina Contact voor meer info.

 

Midi recreanten

De midi-groepen bestaan uit veelal mensen die hun conditie op peil willen houden, door baantjes trekken en daarbij ook graag een balspel doen in het water zoals waterpolo.
Voor wie daaraan behoefte heeft kan natuurlijk ook begeleiding krijgen bij diverse slagen.

 

Senior recreanten

Deze groepen bestaan uit ouderen die lekker in het water willen bewegen, d.m.v. zwemmen en ook bewegen in het water op muziek of aquajogging en soms een balspel.